„Program, jako eksperyment, będzie realizowany do 20 grudnia. Mamy jednak nadzieję, że doczekamy się takich działań systemowych, które umożliwią jego prowadzenie w następnych latach we wszystkich łódzkich placówkach oświatowych, w szczególności w gimnazjach” – powiedział w środę na konferencji prasowej wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

Ogłoszony przez magistrat konkurs na prowadzenie zajęć nt. świadomego rodzicielstwa oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową wygrała oferta złożona przez Fundację Nowoczesnej Edukacji SPUNK i Fundację na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Jaskółka”. Była to jedna z trzech ofert. Dwie pozostałe zostały złożone przez Centrum Służby Rodzinie i Fundację Cyryla i Metodego.

Komisja oceniała m.in. autorskie programy poszczególnych organizacji, kwalifikacje osób związanych z realizacją tych programów oraz aspekt finansowy.

Iwona Iwanicka z wydziału zdrowia i spraw społecznych Urzędu Miasta Łodzi poinformowała, że zwycięska oferta otrzymała 18,8 pkt - na 20 pkt możliwych. Centrum Służby Rodzinie dostało 13,6 pkt, a oferta Fundacji Cyryla i Metodego nie była oceniana, gdyż wpłynęła po terminie.

Iwanicka powiedziała, że realizacja programu, na który miasto przeznaczyło 36 tys. zł, rozpocznie się w październiku. Na razie nie wiadomo jednak, w których szkołach odbędą się zajęcia.

„Organizacja zajęć i rekrutacja należą do podmiotu, który wygrał konkurs. Planowanych jest 28 cykli, więc może to być po jednym cyklu w 28 szkołach. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach będzie jednak musiało mieć zgodę rodziców” – zastrzegła Iwanicka.

Z informacji przekazanych przez łódzki magistrat wynika, że w łódzkich gimnazjach w minionych latach szkolnych w ciążę zachodziło 13-15 uczennic rocznie (dane zebrane na podstawie wniosków o nauczanie indywidualne). Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi wynika z kolei, że w 2011 r. zarejestrowano w Łodzi 17 przypadków nowych zakażeń HIV i 12 przypadków AIDS. (PAP)

duk/ hes/ jra/