Juvenes Translatores zdaniem organizatorów jest "niepowtarzalną okazją by zaprezentować swoje umiejętności językowe i wygrać cenne nagrody".
Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować szkołę za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie konkursu od 1 września www.ec.europa.eu/translatores/index_pl.htm

Następnie należy wybrać dowolną kombinację językową spośród języków urzędowych Unii Europejskiej, którą zastosuje się w sztuce przekładu.
W kolejnym kroku należy przetłumaczyć własnoręcznie tekst źródłowy, który w dniu 27 listopada otrzyma się pocztą elektroniczną i odesłać go drogą pocztową na wskazany adres.
 
Więcej informacji na: www.facebook.com/translatores