Wsparcie w decyzjach dotyczących edukacji i wyboru zawodu stanowi jeden z najistotniejszych elementów kształcenia przez całe życie. Placówki oświatowe są zobowiązane wspierać uczniów w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, jednak na terenie naszego kraju występuje znaczne zróżnicowanie w zakresie dostępu do specjalistów, sposobu organizacji doradztwa zawodowego i jakości jego realizacji.
Wyzwaniem jest powiązanie doradztwa z rynkiem pracy, współpraca placówek szkolnych i pozaszkolnych oraz włączanie w proces doradztwa rodziców uczniów. Dlatego doceniając wagę zagadnienia, w numerze grudniowym przygotowaliśmy dla Państwa Niezbędnik poświęcony doradztwu zawodowemu, w którym prezentujemy zarówno przepisy prawne, jak i praktyczne rozwiązania. Więcej o zawartości grudniowego numeru "Dyrektora Szkoły">>

Zamów już teraz>>