Celem szkolenia jest:
- zapoznanie z obowiązkami dyrektora szkoły sprawującego funkcję administratora danych
- zaznajomienie z procedurami przetwarzania danych osobowych w szkole
- omówienie praktycznych problemów przy stosowaniu ustawy ochronie danych osobowych w szkole
- wskazanie propozycji rozwiązań w zakresie obowiązkowej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
Wykładowca: dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi oraz aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim, kierując Zespołem ds. Ochrony Danych Osobowych. Jej specjalizacja to ochrona danych osobowych, prawo do informacji oraz prawo samorządu terytorialnego.

Więcej informacji o szkoleniu >>>