U progu nowego roku szkolnego specjaliści z lubuskiego Sanepidu apelują do rodziców, opiekunów i nauczycieli o zwrócenie uwagi na zakup odpowiedniego tornistra lub plecaka dla dziecka oraz dostosowanie jego ciężaru do wymagań ergonomii.
Państwowa Inspekcja Sanitarna w woj. lubuskim przeprowadziła w roku szkolnym 2007/2008 ocenę obciążenia uczniów plecakami i tornistrami. Ważenie przeprowadzono w wybranych szkołach podstawowych całego regionu. Z badań wynika, że 36,3 proc. uczniów nosiło tornistry lub plecaki, których waga przekraczała zalecaną. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej zalecają, aby waga tornistra nie przekraczała 10-15 proc. masy ciała ucznia. Często przeciążenie wynika z noszenia przez uczniów wielu zbędnych przedmiotów. Z obserwacji Sanepidu wynika także, że najczęściej zbędne przedmioty przynoszą do szkoły dzieci z młodszych roczników.
Spostrzeżenia z przeprowadzonych badań z ich wynikami przekazano do wiadomości nauczycieli i wychowawców. Ponadto ustalono z wychowawcami, że będą radykalnie wymagać od uczniów młodszych klas, by część artykułów szkolnych pozostawiali w szkole.
 
Źródło: Głos Nauczycielski, 19.08.2008 r.