Uczenie się przez całe życie wielkim wyzwaniem dzisiejszego świata

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza świata, globalizacja, intensywnie przebiegające procesy modernizacyjne, postępujące przemiany demograficzne i idące za tym głębokie przekształcenia na rynku pracy to tylko niektóre czynniki wymuszające na współczesnym człowieku nieustanną wspinaczkę po kolejnych szczeblach systemu oświaty, kształcenia w ramach pracy zawodowej i uaktualniania posiadanych umiejętności czy nabywania nowych kompetencji.

Wiedza zdobyta przez statystycznego studenta dezaktualizuje się jeszcze zanim ukończy studia. Kwalifikacje zdobyte przez pracownika dziś niekoniecznie będą mu przydatne jutro. Kluczem do sukcesu na rynku pracy jest zdobycie umiejętności uczenia się w każdym wieku. Skuteczne zaplanowanie i realizacja poszczególnych etapów tego procesu jest głównym celem kampanii – Lifelong Learning.

W trakcie swojego wykładu na EDU Trendach 2013 Colin Rose, światowej sławy ekspert w dziedzinie przyspieszonego uczenia się, autor bestsellerowych książek, członek-założyciel brytyjskiej organizacji Campaign for Learning, podzieli się swoimi opiniami i doświadczeniami dotyczącymi tych kwestii.

Opublikowano: www.oswiata.ABC.com.pl

Data publikacji: 5 września 2013 r.