Celem zmiany jest umożliwienie przeprowadzenia przekształcenia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w liceum sztuk plastycznych. Sześcioletnie szkoły realizujące kształcenie artystyczne w zawodzie plastyk oraz kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego - są wygaszane począwszy od dnia 1 września 2017 r. a ulegną likwidacji z dniem 1 wrzęśnia 2022 r.

 

NSA: Każdy może sprawdzić, jak przygotowywana jest matura>>

 

 

 

Jak wyjaśnia ministerstwo, obecnie działa 29 ogólnokształcących szkół sztuk pięknych. Większość z nich działa w zespołach wraz liceami plastycznymi.