W programie znajdą się prelekcje na temat rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole oraz kompetencji, które musi posiadać nowoczesny dyrektor. Uczestnicy będą mogli wziąć udział również w warsztatach dotyczących zarządzania samym sobą.
Duża część spotkania poświęcona zostanie najnowszym zmianom w prawie, w tym przede wszystkim nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotyczącej asystentów nauczycieli oraz odraczania obowiązku szkolnego sześciolatków. Nie zabraknie także omówienia reformy związanej z wprowadzeniem rządowego podręcznika - omówione zostaną zarówno same zmiany w ustawach, jak i praktyczne konsekwencje ich wprowadzenia. Z programem Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły można zapoznać się na stronie konferencji>>

Formularz zgłoszenia>>