Bogdan Stępień, badacz z Instytutu Analiz Regionalnych oraz Kamil Stępień, doktorant Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego chcieli, jak wiek rozpoczęcia nauki wpływa na późniejsze osiągnięcia szkolne uczniów. W tym celu wystąpili do okręgowych komisji egzaminacyjnych o udostępnienie danych o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty.

Sześciolatek zapamięta tylko ciekawą lekcję>>

Większość komisji nie robiła problemów, ale poznańska OKE odmówiła udzielenia informacji. Decyzje uzasadniała, twierdząc, że dane wymagają przetworzenia, a zatem można je udostępnić jedynie, gdy wymaga tego interes publiczny, co nie zachodzi w tym przypadku. Decyzję podtrzymało MEN.

NIK: szkoły mają odpowiednią kadrę i sale przystosowane do potrzeb sześciolatków>>

Według "Rzeczpospolitej" można z tego wnosić, że MEN chce ukryć dane na temat osiągnieć sześciolatków. Gazeta przypomina, że podobne badania prowadzone przez IBE wykazały, zę istnieje statystyczna różnica pomiędzy wynikami uczniów z tego samego rocznika urodzonych w styczniu w późniejszych miesiącach. Młodsi uczniowie otrzymują o ok. 3 proc. gorsze noty.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 21 października 2014 r.

MEN nagina fakty ws. obowiązku szkolnego sześciolatków?>>