Komentarz opublikowała "Rzeczpospolita", według publicysty autorzy programu „Eutanazja – umrzyj normalnie" chcą przekonać uczniów do głoszonych przez siebie poglądów: "prezentując łzawe 
i niewiele mające wspólnego z prawdą historie osób, które proszą o eutanazję".
"Holenderskie stowarzyszenie mogłoby uzupełnić swój program promocji eutanazji o film „Oskarżam" w reżyserii Wolfganga Liebeneinera." - proponuje Terlikowski i podkreśla, że film ten stworzono na polecenie Josepha Goebbelsa, by promować likwidację chorych. - "Czyli w tym samym celu, któremu służy najnowszy holenderski program edukacyjny." - podsumowuje.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 21 września 2015 r.

Deklaracja wiary nauczycieli - nauczam prawdy, ale zgodnej z poglądami Kościoła Katolickiego>>