- Pragnę przypomnieć, że zgodnie z preambułą do ustawy – Prawo oświatowe: „Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”- podkreśla prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Nauczyciel może poprowadzić lekcję o prawach mniejszości>>

 

Nie tęczowy piątek, a konkurs o kapliczkach

Broniarz - tłumacząc, dlaczego związkowcy nie wezmą udziału w programie "Warto rozmawiać" przypomiał, że to nie związkowcy współorganizowali akcję w szkołach.


- Niestety, niektóre reakcje na wybór Nauczyciela Roku 2018 oraz dyskusja wokół akcji KPH, mające charakter mowy nienawiści pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, by w naszym kraju powszechnie stosowanym standardem były zasady równości i równego traktowania - tłumaczył. W komunikacie prezes ZNP zaprosił natomiast Jana Pospieszalskiego na finał konkursu, który ZNP organizuje już po raz drugi razem z Archidiecezją Warszawską, „Kapliczki polskie – w różańcu róża ukryta rozkwita”.