Okręgowe Komisje Egzaminacyjne łamią prawo dostępu rodziców i uczniów do informacji publicznej, utajniając średnie z egzaminów.
W marcu ruszają sprawdziany po szóstej klasie, po nich następują egzaminy gimnazjalne i maturalne. Dla rodziców i uczniów wybierających kolejną szkołę, średnia ocen uzyskanych na egzaminach to ważne kryterium. W podobnej sytuacji są rodzice szóstoklasistów. Już w tym miesiącu rozpoczyna się rekrutacja do gimnazjów.
OKE jak ognia boją się wyrazistej oceny. Jedynie w pięciu z 11 województw OKE ujawniają średnie ocen. Krzysztof Konarzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wyjaśnia, że są to instytucje niezależne, którym nie może nic nakazać. Grzegorz Żurawski, rzecznik resortu edukacji, dodaje, że przygotowanie zestawień innych niż standardowe sprawozdania zawierające m.in. średnie wyniki egzaminów zewnętrznych nie jest obligatoryjne. Resort edukacji przestrzega też rodziców przed traktowaniem takich danych jako jedynego kryterium wyboru szkoły. – O wiele więcej informacji o jakości pracy szkoły daje tzw. edukacyjna wartość dodana – twierdzi Żurawski. Tzw. EWD można sprawdzić na stronie www.cke.scholaris.pl, ale tylko dla gimnazjów. MEN chce, by już niedługo takie narzędzie zaczęło funkcjonować także dla szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 10.03.2010 r.