Dotychczas kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu w szkole artystycznej uznawał dyrektor szkoły.

Miało to charakter arbitralny, dlatego o zniesienie przepisu w tej sprawie apelowali sami dyrektorzy placówek artystycznych. Resort kultury przygotował projekt rozporządzenia, w którym odstępuje od tego rozwiązania.

Zamiast tego wprowadzone zostanie rozwiązanie zbliżone do wprowadzonego w analogicznym rozporządzeniu MEN: kandydat na nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju zajęć, który ukończył studia na innym kierunku, posiada kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu, jeżeli zyskał odpowiednią wiedzę i kompetencje do realizowania podstawy programowej z tego przedmiotu.

Dyrektor Szkoły Dyrektor Szkoły - miesięcznik kadry oświatowej>>