Rada Miasta ustaliła ceny posiłków na poziomie kosztów "wsadu do kotła". Szkoła wystąpiła do izby skarbowej o interpretację przepisów podatkowych regulujących tę kwestię.
W takiej sytuacji – jak wyjaśnił organ podatkowy – można zastosować zwolnienie z podatku. Jego podstawą jest przepis rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Według jego § 13 ust. 1 pkt 26 zwalnia się od podatku „usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą". Jak zaznaczono w tym rozporządzeniu, takie usługi „ściśle związane" z opiekuńczymi muszą być świadczone przez te same podmioty, które wykonują usługę główną (w tym wypadku – opieki nad dziećmi i młodzieżą). Warunkiem takiego zastosowania przepisów jest to, by szkoła nie osiągała z tej działalności dodatkowego przychodu.