Trwa konkurs dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersytetów trzeciego wieku, które mają zorganizować szkolenia dla nauczycieli. Wnioski można składać od 20 sierpnia do 19 października 2018 r.

Szkolenia będą prowadzone do czerwca 2023 roku - skorzystają z nich nauczyciele ze szkół każdego typu, zarówno publicznych jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

– Zmiany nie będą jednak możliwe bez nauczycieli przygotowanych zarówno do korzystania z nowoczesnych technologii i e-zasobów edukacyjnych, jak i tworzących własne materiały cyfrowe. Cieszę się, że ministerstwo edukacji mogło aktywnie włączyć się w przygotowanie konkursu – powiedziała minister Anna Zalewska.

Szkolenia prowadzone będą w formie mieszanej (zajęcia stacjonarne i zdalne), zapewniony zostanie także mentoring oraz dostęp do platformy e-learningowej.