Wraz z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 wchodzi w życie nowa agenda Rady Unii Europejskiej dotycząca uczenia się dorosłych jasno definiująca cel na najbliższe lata, którym jest poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia. Finansowanie działań rozwojowych pracowników przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych narzędzi pobudzania rozwoju kapitału ludzkiego i jego wykorzystania w procesie przenikania  innowacji do systemu gospodarczego.
Głównym założeniem działania  w nadchodzącej perspektywie ma być „podejście popytowe” do wsparcia działań edukacyjnych w firmach i całego systemu szkoleniowego. To przedsiębiorca powinien samodzielnie decydować o wyborze oferty rozwojowej dostosowanej do własnych potrzeb. Większe zaangażowanie uczestników w przeprowadzane szkolenia ma wymusić tylko częściowa refundacja kosztów.  Takie działania, w założeniu, powinny zindywidualizować udzielane wsparcie, uprościć procedury i przyspieszyć reakcję na realne potrzeby przedsiębiorców.

Podczas EDU TRENDÓW 2013 odbędzie się szeroka dyskusja na temat przyszłości systemu szkoleń pracowniczych w Polsce. Eksperci oraz uczestnicy będą się dzielić  opiniami na temat: Czy te projekty mają szansę powodzenia? Jaki ostateczny kształt ma mieć nowy system szkoleniowy? Z jakich niezbędnych elementów powinien się składać, aby być narzędziem przydatnym dla biznesu przyczyniać się do aktywnego rozwoju kadr?