Chcemy, żeby szkoła była bardziej nastawiona na indywidualne potrzeby uczniów - powiedziała 15.02.w Białymstoku minister edukacji Katarzyna Hall informując o propozycjach zmian przygotowanych przez resort. Ma temu m.in. służyć nowa podstawa programowa, która funkcjonuje od tego roku w przedszkolach, pierwszych klasach szkół podstawowych i pierwszych klasach gimnazjów, która w ciągu sześciu lat ma objąć wszystkie roczniki uczniów. "Oczekujemy, żeby pracując zgodnie z tą podstawą programową właśnie nauczyciel był nastawiony na wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom dzieci" - mówiła Hall.
W rozpoznaniu problemów i sposobach na ich rozwiązanie bardziej niż dotychczas mają nauczycielom pomagać specjaliści z poradni pedagogiczno-psychologicznych. Dla uczniów miałyby być wręcz przygotowywane indywidualne programy edukacyjne.
Według Hall, przedszkole powinno być miejscem dobrego przygotowania dziecka do szkoły, szkoła podstawowa ma służyć pogłębieniu analiz w jakich aspektach dziecko wymaga wsparcia. Kolejne szczeble edukacji mają być natomiast ukierunkowane na pomoc uczniom w odkrywaniu i rozwijaniu pasji i zainteresowań, zdolności, predyspozycji oraz wybór drogi przyszłego kształcenia, zawodu.
 
 
Źródło: Gazeta Prawna, 16.02.2010 r.,