Gazeta Wyborcza przypomina, że termin podany przez MEN w sprawie sześciolatków nie jest ostateczny i może ulec zmianie podczas prac sejmowych. Większość ugrupowań politycznych jest za przesunięciem terminu wprowadzenia obowiązku szkolnego sześciolatków. Najdalej idzie PiS, który uważa, że należy przesunąć reformę do 2020 r.
Tomasz Elbanowski ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, które złożyło w Sejmie obywatelski projekt ustawy dotyczącej obniżenia wieku obowiązku szkolnego, zapowiada, że jego organizacja nadal będzie walczyła o całkowite odstąpienie od reformy.
Serwis Samorządowy PAP przypomina, że Kongres Gmin Wiejskich RP, na którym było około tysiąca wójtów i burmistrzów, opowiedział się stanowczo za tym, aby nie wprowadzać zmian w przyjętym już procesie obniżenia wieku szkolnego i obniżyć wiek szkolny zgodnie z założeniem tzn. od 1 września 2012 roku.
Zdaniem Marka Olszewskiego, wójta gminy Lubicz i przewodniczącego Związku, odwlekanie w czasie obniżenia wieku szkolnego jest niepotrzebne i nie rozwiązuje problemów.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 24.11. do minister Krystyny Szumilas z prośbą o informacje na temat zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego. W opinii Marka Michalaka nie ma podstaw, aby dyskwalifikować w roli uczniów dzieci sześcioletnie. Zdaniem Rzecznika, należy dać wybór rodzicom, czy chcą, aby dziecko urodzone po 1 września (w roczniku rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego) poszło od razu do szkoły, czy zaczekało rok z rozpoczęciem nauki.

Źródło: Gazeta Wyborcza; Serwis Samorządowy PAP; Biuro Rzecznika Praw Dziecka 24.11 2011 r.
Oprac. Alicja Bukowska