Nabór do przedszkoli zaczął się w marcu, rejestracja trwa do połowy kwietnia, jednak w niektórych gminach kończy się wcześniej. Do końca kwietnia dyrektorzy muszą przesłać do gmin plan nowego roku szkolnego. To ogranicza późniejszy nabór.

W indywidualnych przypadkach można zgłosić dziecko do wybranej placówki nawet w sierpniu. Przy zapisie do szkół, w odróżnieniu od przedszkoli, obowiązuje rejonizacja. To oznacza, że dyrektor placówki ma obowiązek przyjąć ucznia (6- i 7-letniego) ze swojego rejonu, niezależnie od stanu technicznego placówki. Można składać papiery do innych szkół, tu jednak przyjęcie jest uzależnione od liczby miejsc.

Jeżeli rodzic zmieni decyzję i będzie chciał 6-latka przenieść z przedszkola do szkoły, może to zrobić nawet w trakcie roku szkolnego. To samo można zrobić w odwrotnej sytuacji: 6-latka można wycofać z pierwszej klasy i przenieść do oddziału przedszkolnego w szkole lub przedszkolu. Gmina nie może odmówić.

Przy przyjęciu 6-latka do szkoły nie jest wymagana opinia poradni pedagogicznej o gotowości szkolnej. Decyzję podejmuje rodzic. Przy zapisywaniu 6-latka do szkoły warto zwrócić uwagę, czy w klasie jest kącik zabaw, czy są klasy tylko dla 6-latków oraz czy klasy I – III są oddzielone od reszty klas. Istotne jest również, czy szkoła pracuje zmianowo i zapewnia opiekę po zajęciach. Więcej>>