– Wierzę głęboko, że to forum, na którym państwo będziecie się spotykali i rozmawiali, przyjmie formę dialogu i tutaj będą się wykuwały najlepsze programy i projekty dla polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i polskiej gospodarki – mówiła Premier RP.
Podczas pierwszego plenarnego posiedzenia członkowie Rady przyjęli uchwały m.in. w sprawie regulaminu i powołania zespołów problemowych. Rozpatrzono także kilka merytorycznych spraw. Rada omówiła zmiany w prawie zamówień publicznych i powołała zespół doraźny, który będzie zajmował się tymi kwestiami. Członkowie Rady omówili nowe rozporządzenie ministra zdrowia o zasadach udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną. W skład Rady wchodzi 59 osób – przedstawiciele pracodawców, związkowców, rządu, prezydenta, prezesa Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego.
Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

Anna Zalewska w Radzie Dialogu Społecznego>>