Najnowszy raport OECD z badań PISA, pokazujący jak zmieniają się od 2000 r. umiejętności uczniów w kilkudziesięciu krajach świata, zostanie ogłoszony 10 lutego w Warszawie. OECD wybrała Polskę jako miejsce światowej premiery raportu w uznaniu dla osiągnięć polskiej szkoły.
Podczas konferencji zostanie wyświetlony film przygotowany na zlecenie OECD przez Pearsona Fundation dotyczący sukcesów polskich uczniów w badaniu PISA. Film można obejrzeć na stronie internetowej „Głosu”.
Program PISA to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych programów badawczych w zakresie edukacji. Jest koordynowany przez OECD i realizowany w ponad 60 państwach świata. Badania PISA sprawdzają - w trzyletnich cyklach - stopień przygotowania młodzieży do życia w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy. Badane są umiejętności 15-latków w zakresie czytania (rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury), matematyki oraz nauk przyrodniczych.
7 grudnia 2010 r. OECD ogłosiła wyniki badania PISA 2009. W dziedzinie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych Polska zaliczona została do nielicznego grona krajów na świecie, w których w ostatniej dekadzie wyraźnie poprawił się poziom wiedzy i umiejętności młodzieży kończącej obowiązkową edukację w szkole.
We wszystkich dziedzinach badań PISA Polska zajmuje obecnie miejsce w pierwszej jedenastce krajów UE

Głos Nauczycielski, 8 lutego 2011 r.