- Pragnę zauważyć, że według projektu ustawy budżetowej na rok 2020 z 23 września 2019 r., kwota subwencji oświatowej na 2020 r. miała wynieść 49.736 mln zł. W trakcie prac parlamentarnych nad ustawą budżetową na rok 2020 – została ona zwiększona o 100 mln zł - podkreśla wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Subwencja na finansowanie szkół w 2020 wyższa>>

 

Finansowanie z ograniczenia etatów

- W związku z licznymi korektami i uzupełnianiem danych w systemie informacji oświatowej przez dyrektorów szkół pomiędzy 6 października 2019 r. (data naliczenia subwencji wstępnej), a 22 styczniem 2020 r., kiedy baza danych do subwencji ostatecznej została zamknięta, zmieniła się wysokość standardu finansowego A. Takie zjawisko występuje w każdym roku - wyjaśnia wiceminister. Przypomina również, że subwencja nie jest jedynym źródłem finansowania wydatków na edukację.

Czytaj w LEX: Finansowanie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych >

- W  trakcie prac parlamentarnych nad ustawą budżetową na rok 2020 – została ona zwiększona o 100 mln zł, w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br. Ponadto wypłatę podwyższonych wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r. mają umożliwić również oszczędności wynikające z różnicy między prognozowaną liczbą etatów a danymi rzeczywistymi wynikającymi z systemu informacji oświatowej (z uwzględnieniem zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego) - tłumaczy Maciej Kopeć.

Czytaj w LEX: Zasady finansowania zadań oświatowych >


 

Potrzebne większe nakłady na oświatę

Samorządowcy i związkowcy od dawna zwracają uwagę, że potrzebne są większe nakłady na oświatę. Jednym z pomysłów jest gwarantowanie pokrywania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa w formie dotacji. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich podczas XX Forum Inicjatyw Oświatowych zwracał uwagę, że nowy rok szkolny to nowe wyzwania, bo nie ma większych szans na to, że szkoła wróci do staniu sprzed epidemii. Trzeba będzie ją przeorganizować - zmniejszyć klasy, zwiększyć liczbę nauczycieli, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami, które wyliczył nawet na 35-40 mld zł. Wyliczył, że w tym roku powinna ona wzrosnąć o 30 proc. i o drugie tyle w 2022 r.

Czytaj w LEX: Finansowanie zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa >

Przy tej samej okazji o finansach mówiła również Magdalena Komaniecka ze Związku Gmin Lubelszczyzny, przedstawiając raport na ten temat. Zauważyła, że kasy samorządów mocno ucierpiały już przed epidemią, m.in. na obniżeniu wpływu z podatków dochodowych. Epidemia Covid-19 tylko pogorszyła sprawę. Ekspertka oceniła, że bez szybkich zmian, kasy samorządów w grudniu zaświecą pustkami.

Czytaj w LEX: Dotowanie niesamorządowych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć >