Studia te stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze w placówce oświatowej oraz osób pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do piastowania stanowiska dyrektora przedszkola czy szkoły. Celem studiów jest także doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą, a także nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 
Realizacja programu umożliwia zgłębienie zagadnień m.in. takich jak: kierowanie zespołem, wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, stosowanie współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu, organizowanie pracy biurowej i administracyjnej czy stosowanie prawa finansowego i oświatowego. Studia trwają dwa semestry.
 
Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ckp.lazarski.pl.