Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych”
Listę zagranicznych uczelni wybranych do programu będzie ustalał minister nauki i szkolnictwa wyższego na podstawie najnowszego Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata, publikowanego przez Instytut Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Na listę trafią uczelnie, które znajdują się na piętnastu najwyższych pozycjach tego rankingu i na dziesięciu najwyższych pozycjach każdej z pięciu list branżowych tego rankingu.

Uzdolnieni uczniowie z Podlasia dostaną roczne stypendia>>

Osoba, która podejmie studia za granicą, będzie mogła otrzymać z programu fundusze na pokrycie kosztów: czesnego w zagranicznej uczelni, zakwaterowania i utrzymania w ciągu roku akademickiego, dwóch przejazdów w ciągu roku akademickiego do kraju studiowania i z powrotem, polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisy ubezpieczenia zdrowotnego.
Program ma być realizowany w latach 2016-2025. Rząd wyliczył, że w tym czasie z programu skorzysta ok. 700 studentów, czyli po 100 rocznie.

Kongres Edukacja i Rozwój