Założenia tego programu były jednym z tematów narady kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, która odbyła się we wtorek 26 maja br. W naradzie uczestniczyły szefowa MSW Teresa Piotrowska oraz pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach – Urszula Augustyn.
Urszula Augustyn przedstawiła założenia do programu „Bezpieczna PLUS”. Przypomniała, że program dotyczy czterech sfer bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych: cyberprzestrzeni, czasu wolnego od zajęć szkolnych (m.in. udziału w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych), szkoły, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tę ostatnią, we współpracy z MEN, będą realizować strażacy.
Jak poinformowano podczas narady, założenia do „strażackiej” ścieżki edukacyjnej oparto na doświadczeniach Państwowej Straży Pożarnej, m.in. z Rakoniewic, Tarnowa i Krakowa. Program zakłada m.in. utworzenie sal dydaktycznych zwanych „Ognikami”, które mieścić się będą w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP. MEN zapewni również szkolenia dydaktyczne dla strażaków, którzy w przyszłości będą prowadzić zajęcia z dziećmi. Podczas lekcji z funkcjonariuszami dzieci dowiedzą się, jak ustrzec się przed zagrożeniami, jak wezwać pomoc czy jak zachowywać się podczas pożaru.
Program zaplanowano na 3 lata, a pierwsze sale zostaną otwarte już we wrześniu tego roku.