Sprawę opisuje "Dziennik Gazeta Prawna".
Zastrzeżenia wojewody wzbudziło wskazanie, że do żłobka będą przyjmowane dzieci od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat. Tymczasem wiek wychowanków żłobków określa ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech i radni nie mają takich uprawnień.
– W związku z tym, że zastrzeżenia organu nadzorczego dotyczyły tylko części zapisów zostaną one poprawione. Nie będziemy w tej sprawie składać skargi do sądu administracyjnego – informuje Anna Żygadło, sekretarz Urzędu Miasta w Świebodzicach. Więcej>>