Wojewodowie unieważniają uchwały w sprawie tworzenia centrów, ponieważ mają wątpliwości, czy do powołania tych podmiotów konieczne jest wydanie aktów prawa miejscowego.
– Pojawiły się różne interpretacje tego artykułu. Na przykład wojewoda kujawsko-pomorski, unieważniając uchwałę Rady Gminy Rogóźno, stwierdził, że nie reguluje ona w sposób generalny i abstrakcyjny uprawnień lub obowiązków osób na zewnątrz struktury gminy. Uchwała jego zdaniem dotyczy wewnętrznej organizacji działania jednostek, poprzez przeniesienie obowiązków administracyjnych i finansowych na jednostkę obsługującą urząd gminy – wyjaśnił Adrian Misiejko z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 1 sierpnia 2016 r.

II Letnia Szkoła Finansów i Płac już 17 sierpnia>>