W związku z planowanym obniżeniem wieku szkolnego samorządy otrzymają rządowe środki na przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków.
W projekcie nowelizacji ustawy oświatowej policzono finansowe skutki reformy obniżenia wieku szkolnego. I tak samorządy dostaną w pierwszych trzech latach reformy w związku ze wzrostem liczby uczniów klas pierwszych dotacje celową. W roku 2009 wyniesie ona 226 tys. zł, w roku 2010 - 234 tys. zł, w roku 2011 – 246 tys. zł.
Jak zaznacza MEN, skutki finansowe reformy będą znajdowały także pokrycie w części oświatowej subwencji. W 2010 subwencja oświatowa wzrośnie o 680 tys. zł, od roku 2011 - 704 tys. zł, od roku 2012 - 739 tys.
MEN pracuje również nad rządowym programem „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w działaniach związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków dzieciom rozpoczynającym naukę szkolną”. W ramach programu realizowane będą m.in. działania wspierające doposażenie szkół. W latach 2009-2011 z budżetu państwa ma być przeznaczone 150 tys. zł na ten cel.
Zgodnie z założeniami projektu nowelizacji ustawy oświatowej, gminy od roku szkolnego 2010/2011 będą miały obowiązek zapewnić edukację przedszkolną dla wszystkich pięciolatków. Samorządy pokryją również koszty dowozu dzieci, jeśli ich droga do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego będzie dłuższa niż 3 km.
Ponadto w noweli oświatowej MEN doprecyzowało przepis dotyczący wieku dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym. To efekt protestów rodziców i Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy zwracali uwagę, że samorządy dyskryminują podczas rekrutacji do przedszkoli dzieci urodzone po 1 września. MEN zaproponowało, aby wychowanie przedszkolne obejmowało dzieci od początku roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata.  
Tym samym, do przedszkola od 1 września powinny być przyjmowane nie tylko dzieci, które już skończyły 3 lata, czyli urodzone przed 1 września, ale również te, które skończą 3 lata po 1 września danego roku – wyjaśnia MEN.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 13.08.2008 r.