Nowelizacja zakłada doprecyzowanie przepisów o urlopie dla poratowania zdrowia oraz uchylenie obowiązku określania regulaminów oceniania - projekt wnieśli posłowie Platformy Obywatelskiej.

Siedem dni na wystawienie skierowania

Obecnie Karta Nauczyciela nie jest w tej kwestii precyzyjna, przepis określa jedynie, że dyrektor musi wydać skierowanie na badanie niezwłocznie, co oczywiście nie oznacza, że ma to zrobić od ręki, a tak szybko, jak to jest możliwe.

Autorzy projektu chcą dopisania do przepisu, że nauczyciel starający się o urlop dla poratowania zdrowia ma otrzymać niezbędny dokument w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku, co ich zdaniem zapobiegnie przeciąganiu postępowania. Drugi pomysł to dodanie do ustawy zapisu, który wyłączałby czas poświęcony na załatwienie procedury odwoławczej z okresu, na który nauczycielowi udzielono urlopu.

Uchylenie regulaminów nie takie pozytywne

Posłowie chcą też, by wycofano się z pomysłu ustalania regulaminów, według których będą oceniani nauczyciele. Ta zmiana, wprowadzona przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, od początku budzi duże wątpliwości i obawę, że pedagodzy w każdej szkole będą różnie oceniani.

Ten pomysł pozytywnie ocenia Związek Nauczycielstwa Polskiego, który od początku negatywnie ocenia pomysł wprowadzenia regulaminów oceniania.

Mniej entuzjastycznie do inicjatywy podchodzi Związek Powiatów Polskich - w opinii do projektu podkreśla, że przy ocenianiu nauczycieli konieczne jest uwzględnienie różnic pomiędzy szkołami różnego typu, a samo uchylenie przepisu dotyczącego regulaminów wcale nie rozwiąże problemów z ocenianiem.

Urlop uzupełniający dla dyrektora, który pracował w wakacje>>