Jak informuje "Rzeczpospolita", partia rządząca wprowadza kolejne zmiany związane z umocnieniem nadzoru pedagogicznego. W nowelizacji, której głównym celem jest modyfikacja systemu egzaminów zewnętrznych, wprowadzono przepis dający kuratorom oświaty prawo opiniowania wszystkich arkuszy organizacyjnych szkół. Kurator zyskuje dodatkowego przedstawiciela w komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły i będzie, zamiast organu prowadzącego, odgrywał wiodącą rolę w ocenie pracy tegoż dyrektora.
– Skoro samorząd systematycznie traci wpływ na zarządzanie szkolnictwem na rzecz administracji rządowej, to może należy zmienić jego charakter z zadania własnego na – przynajmniej w części – zlecony – podkreślał Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 23 czerwca 2016 r.

 

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł