- W celu wyboru nauczyciela do zwolnienia, w szkole dobrze jest opracować "Kryteria zwolnień nauczycieli". Mimo, że przepisy prawa nie nakładają na dyrektora obowiązku opracowania takich kryteriów, to sąd analizując dlaczego dany nauczyciel został wybrany do zwolnienia, sprawdza kryteria, którymi kierował się pracodawca - radzi Bogusława Wojtczak w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, doboru nauczyciela do zwolnienia dokonuje się, stosując kryteria obiektywne, niedyskryminujące, jasne, czytelne dla zainteresowanych.To jednak bywa trudne do sprecyzowania, a nazbyt formalistyczne podejście nie służy uczniom.

- Ustalenie kryteriów zwolnień jest konieczne i każdy dyrektor powiadamia nauczycieli o nich co roku lecz tworzenie sformalizowanych regulaminów zwolnień to rzadko stosowana praktyka w szkołach i budzi ona wiele kontrowersji - mówi Marek Pleśniar, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty - Szkoła to nie korporacja zatrudniająca setki pracowników, nie ma działów HR,  nie da się w niej zastosować podobnych sposobów działania, bo inne są jej cele. Posłużę się przykładem z życia - dyrektor zatrudnia trójkę nauczycieli, a może kontynuować współpracę tylko z jednym z nich. Jeden ma wszystkie wymagane specjalizacje, ale nie jest dobrym nauczycielem, dwaj pozostali nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, ale osiągają sukcesy i warto by było któregoś wesprzeć w uzupełnieniu kwalifikacji. Powstaje pytanie – którego? Sąd pracy odpowie – tego, który ma najlepsze papiery. Sztywne regulaminy wyeliminowałyby często tych, którzy najlepiej służą uczniom - dodaje.

Marek Pleśniar podkreśla również, że same kryteria wcale nie ułatwiają podjęcia decyzji.
- Jak zdecydować, kto jest potrzebniejszy w szkole – ten, kto jest człowiekiem – instytucją, organizuje szkolne życie społeczne, czy ten kto organizuje kółka sportowe? - pyta prezes OSKKO - Obiektywne kryteria zwalniania nauczycieli to mrzonka, mam wrażenie, że służą bardziej do podważania decyzji dyrektorów. Nie ma możliwości stworzenia ostrych zasad w tej kwestii, do każdego przypadku dyrektorzy szkoły podchodzą indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania nauczyciela - podsumowuje.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>