Tematowi tolerancji i zrozumienia innych kultur i narodów poświęcone są warsztaty ,,Culture Diversity - tolerancja, szacunek, zrozumienie , które ruszyły w czwartek w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.

Są to pierwsze z cyklu warsztatów, organizowanych wspólnie z Instytutem Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zajęcia będą prowadzone przez studentów z zagranicy w języku angielskim, a zagadnienia obejmować będą tematy związane z geografią, kwestiami społecznymi, ekonomicznymi czy kulturowymi.

Głównym celem warsztatów jest nauczanie postaw zrozumienia, tolerancji, szacunku dla innych kultur i narodowości oraz wzbogacanie wiedzy o świecie. Organizatorzy podkreślają, że duże znaczenie ma przede wszystkim to, że zajęcia prowadzą przedstawiciele różnych narodowości i kultur. Istotna jest także niewielka różnica wieku między prowadzącymi a słuchaczami, co ułatwi i przyspieszy integrację.

Jak poinformował PAP dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Czesław Wal serię zajęć będą prowadzić zarówno studenci z krajów spoza łacińskiego kręgu kulturowego, np. Iranu, Pakistanu, Chin czy Turcji, ale nie zabraknie też studentów z Białorusi, Ukrainy i Armenii.

,,Jesteśmy głęboko przekonani, że zajęcia w tej formie, gdzie bezpośrednia interakcja z prowadzącymi jest stałym elementem, wpłynie jak najlepiej na głębsze zrozumienie przez naszych uczniów omawianych aspektów- zauważył Wal.

Podkreślił też, że praktyczny kontakt z językiem angielskim w czasie zajęć, pozwoli uczniom udoskonalić umiejętności językowe co z kolei przełoży się na
ynik na egzaminie maturalnym.

Pierwsze zajęcia prowadzi troje studentów z Turcji. Obejmują one historię, geografię, kulturę, system polityczny oraz społeczny Turcji. Nie zabraknie także tematów związanych z gospodarką tego kraju. Ukazane zostaną też stosunki polsko-tureckie, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. (PAP)

api/ ls/