W styczniu Trybunał Konstytucyjny uznał zasady rekrutacji do przedszkoli za niekonstytucyjne (wyrok TK z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 38/12) i - aby nie powodować chaosu - przesunął obowiązywanie wyroku o rok. Sędziowie TK uznali, że materia związana z rekrutacją do szkół i przedszkoli powinna zostać uregulowana aktem rangi ustawowej.
"Dotyczy to zwłaszcza preferencji dla niektórych kandydatów (powodują one bowiem ograniczenia korzystania z konstytucyjnego prawa do edukacji przez pozostałe, nieuprzywilejowane osoby), zasad przetwarzania danych o osobach ubiegających się o przyjęcie do poszczególnych placówek i ich rodzinach oraz modelu procedury odwoławczej (w tym kontroli sądowej) od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do wybranej szkoły lub przedszkola." - stwierdził TK.
Wyrok wejdzie w życie 19 stycznia 2014 r., ale do RPO wpływa wiele skarg od osób zaniepokojonych brakiem prac legislacyjnych nad nowymi przepisami, dlatego rzecznik prosi minister edukacji o informacje na temat postępów ws. nowych kryteriów rekrutacji.

Polecamy: TK: przepisy ws. rekrutacji do szkół i przedszkoli są niekonstytucyjne