Czy gdy dzieci mają już tę wiedzę, potrafią ją samodzielnie wykorzystać w praktyce? A może uważamy, że na to przyjdzie czas, bo przecież my też późno zyskaliśmy świadomość tego co w uczeniu się jest ważne? A może to sprawa indywidualna każdego ucznia i ma na nią wpływ głównie jego dom rodzinny?

Odpowiedzi na powyższe pytania przedstawi Państwu podczas XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół Pani Elżbieta Tołwińska-Królikowska - wiceprezes Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Federacja Inicjatyw Oświatowych z jej Partnerami oraz nauczycielami z 119 szkół podstawowych przez 3 lata zdobywali doświadczenie jak rozwijać u uczniów, już od pierwszej klasy, umiejętność uczenia się, jak umożliwiać im wykorzystanie jej w praktyce, jak  motywować do jej rozwijania. Dzieci, wspierając się nawzajem w grupach zróżnicowanych wiekowo, pracując metodą projektu edukacyjnego i stosując ocenianie kształtujące, rozwijały umiejętności niezbędne w świadomym procesie uczenia się.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, która odbędzie się 27 września br, w ramach wydarzenia EDU Trendy 2013.

Zapraszamy na stronę XV KKDS www.DyrektorSzkoly.pl/KKDS

Polecamy: Sześciolatek zapamięta tylko ciekawą lekcję