Minister edukacji Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wprowadzające podwyżki.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, nauczyciele otrzymają w tym roku dwie podwyżki styczniową (wypłacana będzie wiosną z wyrównaniem od początku roku) i wrześniową.
W rozporządzeniu w sprawie minimalnych stawek zapisano także, że płaca zasadnicza nauczycieli kontraktowych wzrośnie wiosną o 225 zł brutto, a następnie jesienią o kolejne 93 zł brutto; nauczycieli mianowanych - odpowiednio o 107 zł brutto i 106 zł brutto, nauczycieli dyplomowanych - o 112 zł brutto i 124 zł brutto.
I tak wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od stycznia do sierpnia 2009 r. ma wynosić brutto: stażysty - 1815 zł, kontraktowego - 1869 zł, mianowanego - 2121 zł, dyplomowanego - 2492 zł; a od września do grudnia 2009 r.: stażysty - 1906 zł, kontraktowego - 1962 zł, mianowanego - 2227 zł, dyplomowanego - 2616 zł.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 27.03.2009 r.