Eksperci i specjaliści w zakresie kształcenia zgodnie zauważyli, że coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się nauka w szkołach zawodowych.
Od 2007 r. władze Warszawy prowadzą działania na rzecz dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, co uwarunkowane jest zachodzącymi w obecnym czasie zmianami zwłaszcza w systemie gospodarczym.
Kwestią kształcenia zawodowego zainteresowało się również Biuro Edukacji stołecznego urzędu miasta, które wraz z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur przeprowadziło badanie pod hasłem "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza".
Wyniki badań przedstawione w miniony poniedziałek wskazały jednoznacznie, że "według prognoz ekspertów w 2020 r. w Warszawie największy popyt będzie na pracowników w usługach osobistych (m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne), w transporcie i dystrybucji, a także w usługach informatycznych, gastronomicznych, elektronicznych, turystyczno-hotelarskich, budowlanych i medycznych."
Celem przeprowadzonych badań było pogłębienie wiedzy na temat kształcenia zawodowego.
Jak stwierdziła prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur "najmniejsze zapotrzebowanie będzie na pracowników niewykwalifikowanych", dlatego tak ważne jest w obecnych czasach uzmysłowienie młodzieży wagi zdobywanych przez nich kwalifikacji.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, stan z dnia 8 listopada 2011 r.