– Rekrutacja na studia wyższe jeszcze trwa, co jest zjawiskiem nietypowym w porównaniu z latami ubiegłymi – mówi Piotr Lisiecki, wiceprezes, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia.
Absolwenci szkół średnich decydują się częściej na pragmatyczne, poszukiwane przez pracodawców kierunki. Dlatego na uczelniach technicznych chętnych nie brakuje.
– W ostatnich kilku latach można zauważyć zwiększone zainteresowanie studiami technicznymi, a więc tymi, które są trudniejsze niż kierunki społeczne. Studenci są coraz bardziej pragmatyczni, wiedzą, że nie tylko dyplom jest dzisiaj gwarancją pozyskania dobrej pracy, ale przede wszystkim kwalifikacje i popyt na pracowników, jaki zgłasza rynek – wyjaśnia Piotr Lisiecki.
Na względnie stałym poziomie jest rekrutacja na studia dzienne w uczelniach publicznych, które mimo braku czesnego i niższych kryteriów przyjęć, mają problemy z pozyskaniem odpowiedniej liczby studentów. Ekspert ocenia, że rekrutacja na studia płatne w kolejnych latach może spaść o 14-15 proc. Na taką tendencję wskazują dane GUS za lata 2008-2011.Liczba studentów I roku na studiach dziennych wzrosła według danych GUS o 15 proc., pomimo niżu demograficznego. W tym samym okresie liczba maturzystów spadła o 17 proc.
– Uczelnie państwowe, jak i niepubliczne, chcąc pozyskać kandydatów, poszerzają ofertę i obniżają wymagania. Ale także dostosowują warunki kształcenia do potrzeb nowego pokolenia osób, które chcą w sposób łatwy, praktyczny i przyjazny zdobywać kwalifikacje – mówi Piotr Lisiecki.
Wśród propozycji, które mają zachęcić przyszłych studentów do kształcenia się na danej uczelni, a jednocześnie przynieść oszczędności, Piotr Lisiecki wymienia poszukanie nisz rynkowych, łączenie kierunków studiów i tworzenie multikierunków, wygaszanie niektórych kierunków (jak Stosunki Międzynarodowe czy Europeistyka) i wprowadzanie w ich miejsce kierunków inżynierskich. Kluczowe są także dowody na upraktycznienie studiów (jak partnerstwa biznesowe czy programy opracowywane wspólnie z firmany, dodatkowe certyfikaty, które mogą uzyskać studenci) oraz poszukiwanie przez uczelnie trwałych wyróżników rynkowych.
– Dzisiaj niż demograficzny, który wywołuje konieczność większej walki o pozyskanie studenta powoduje to, że uczelnie muszą się starać. Student staje się w coraz większym zakresie klientem, rosną jego wymagania wobec usług i wiedzy, które uczelnie powinny tym studentom dostarczać – mówi Lisiecki.
Jak podkreśla ekspert, obniżanie wymagań wobec studentów wcale nie oznacza, że poziom kształcenia jest niższy.
– Powiedziałbym inaczej, że to jest zwiększanie dostępności studiów w naszym kraju, natomiast ostatecznie jaka liczba osób kończy studia jest uwarunkowane od poziomu uczelni oraz pracy włożonej przez studentów i słuchaczy podczas kształcenia – dodaje.