Według GIODO z interpretacji obecnie obowiązujących regulacji wynika, że rodzice uczniów w każdym przypadku mają dostęp do danych o ich ocenach, co jego zdaniem narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ponieważ po ukończeniu osiemnastu lat uczniowie powinni sami decydować, kto może zapoznać się z tego rodzaju informacjami. GIODO zauważa, że kwestia dostępu do wyników ucznia ma znaczenie także w przypadku ograniczenia praw rodzicielskich i orzeczenia nakazu zbliżania. Nawet po niekorzystnym dla niego wyroku sądu, rodzic może łatwo uzyskać dostęp do danych o uczniu. Z tego powodu inspektor wystąpił do MEN o doprecyzowanie budzących kontrowersje przepisów. Resort zapowiada, że odpowiednie regulacje zostaną wkrótce opracowane. 
" W Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone są obecnie szersze analizy przepisów regulujących zagadnienie praw i obowiązków uczniów pełnoletnich w szkole, w celu określenia zakresu koniecznych zmian prawnych" - odpowiedziało MEN. Więcej>>