Chodzi o program, z którego mają być finansowane stypendia na studia na zagrnicznych uczelniach.
"Przypominamy, że jego celem jest ułatwienie wybitnie uzdolnionym studentom naukę na zagranicznych uczelniach. Zachęcamy do zgłaszania uwag. Pragniemy również zaznaczyć, że mogą one wychodzić poza obecne ramy prawne. Celem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest przygotowanie efektywnego programu wspierania studentów w ramach studiów odbywanych za granicą. Ważnym elementem jest zapewnienie efektywnego wydatkowania środków publicznych w szczególności w zakresie późniejszego udziału uczestników programu w pracy na rzecz sektora naukowego, publicznego i prywatnego w Polsce." - informuje MNiSW.

Gowin: stypendia dla najlepszych zawieszone tylko chwilowo>>