Obietnice wyborcze dotyczące systemu oświaty zestawia "Rzeczpospolita". PiS i Zjednoczona Lewica zgadzają się co do postulatu likwidacji gimnazjów, uważając, że przyhniosły one więcej problemów niż pożytku.
PO nie chce iść tak daleko, ale zapowiada zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty.
W centrum uwagi partii jest także status zawodowy nauczycieli. PiS chce, by stali się pracownikami państwowymi i mieli większe możliwości awansu zawodowego, PO z kolei chce, by pedagodzy byli inaczej wynagradzani - w zależności od efektów pracy.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 20 października 2015 r.

ZNP: gimnazja doskonalić, nie likwidować>>