W kategorii: polityk wyłoniono trzech finalistów: b. premiera Donalda Tuska, minister edukacji oraz wiceministra finansów Jacka Kapicę.
Joannę Kluzik-Rostkowską nominowano: "za szkodliwy projekt „darmowego podręcznika”,za niszczenie konkurencyjnego rynku wydawców w Polsce".
Gospodarcze Maliny to antynagroda dla osób i instytucji, które w poprzedzających dwunastu miesiącach miały negatywny wpływ na polską gospodarkę, szkodziły przedsiębiorczości bądź łamały dobre obyczaje biznesowe. To już piąta edycja plebiscytu, w zeszłym roku najwięcej głosów w kategorii: polityk otrzymał ówczesny minister finansów Jacek Rostowski. Wyniki ogłoszone zostaną 8 stycznia 2015 r. Więcej>>

Nowe ramówki i zasady egzaminowania - w 2015 r. kolejne zmiany w prawie oświatowym>>