Kwestię tę reguluje art. 22 ust. 1 KN, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole/szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.
Norma przywołanego przepisu wyraża zasadę, że obowiązek uzupełnienia etatu w innej szkole/szkołach może zostać nałożony tylko pod warunkiem zapewnienia w szkole macierzystej co najmniej połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.
W okresie przejściowym, czyli do 31.08.2019 r., art. 22 ust. 1 KN należy stosować z uwzględnieniem art. 220 ust. 1 pkt 3 p.w.p.o., który go nieco uelastycznia. Otóż do 31.08.2019 r. organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole/szkołach, na tym samym lub – za jego zgodą – innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, także w wymiarze większym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru.
 

Reforma edukacji: przeniesienie w stan nieczynny alternatywą dla zwolnienia>>

W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.
Różnica polega na tym, że organ prowadzący będzie mógł nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć również w sytuacji, gdy w szkole macierzystej realizuje on mniej niż połowę obowiązkowego wymiaru.

 

 

News image Więcej w "Dyrektorze Szkoły" nr 4/2017>>