Rozstrzygnięcie nadzorcze cytuje Serwis Samorządowy PAP. Rada Miejska w Pyskowicach w drodze uchwały zmieniła nazwę Szkoły Podstawowej Nr 6 na „Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi". Wojewoda stwierdził, że radni nie mieli takiego uprawnienia.
„Z treści przepisów ustawy o systemie oświaty jednoznacznie wynika, że rada gminy jako organ upoważniony na podstawie art. 5c pkt 1 ustawy, jest uprawniony jedynie do nadania szkole lub placówce pierwszego statutu, natomiast nadawanie następnych statutów i wprowadzanie ewentualnych zmian do pierwszego statutu należy już do kompetencji rady szkoły” – wyjaśnił. Więcej>>

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, stan z dnia 18 lipca 2014 r.

Zobacz: WSA: gmina nie może określić, kiedy nauczyciel traci dodatek motywacyjny

Ustawa o systemie oświaty. KomentarzPolecamy publikację: "Ustawa o systemie oświaty. Komentarz">>