Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Czytaj: Młodzieżowa rada ma konsultować rządowe decyzje>>
 

W skład Rady IV kadencji wchodzi 16 członków i ich zastępców (po jednym z każdego województwa):

Dolnośląskie

członek Rady – Karolina Dudzik
zastępca członka Rady –  Wiktor Ziembowicz

Kujawsko-pomorskie
członek Rady – Jakub Lewandowski
zastępca członka Rady – Antoni Chojnowski

Lubelskie

członek Rady – Igor Wyszyński-Karłoski
zastępca członka Rady – Mateusz Błaszczak

Lubuskie

członek Rady – Paweł Salej
zastępca członka Rady – Wojciech Bujak

Łódzkie

członek Rady – Piotr Nowak
zastępca członka Rady – Jagoda Kmita

Małopolskie

członek Rady – Kamila Grudniewska
zastępca członka Rady – Szymon Sobczak

Mazowieckie

członek Rady – Krzysztof Kotela-Cios
zastępca członka Rady – Wiktoria Nowocień

Opolskie
członek Rady – Barbara Łabędzka
zastępca członka Rady – Tamara Bak

Podkarpackie
członek Rady – Szymon Nieznański
zastępca członka Rady – Marcel Rzemieniuk

Podlaskie

członek Rady – Jakub Wróblewski
zastępca członka Rady – Monika Zimnoch

Pomorskie

członek Rady – Mateusz Syposz
zastępca członka Rady – Kajetan Kołodziejski

Śląskie

członek Rady – Marcelina Kozubek
zastępca członka Rady – Patrycja Nowosielska

Świętokrzyskie

członek Rady – Marcin Wróblewski
zastępca członka Rady – Arkadiusz Lech

Warmińsko-mazurskie

członek Rady – Aleksandra Horoszko
zastępca członka Rady – Filip Bulicki

Wielkopolskie

członek Rady – Dominik Olczyk
zastępca członka Rady – Wojciech Michalski

Zachodniopomorskie

członek Rady – Karol Mehal
zastępca członka Rady – Paula Jakubik