- Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół – powiedział Piontkowski. - Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia uczniów i nauczycieli, chcemy, aby dyrektor, po zasięgnięciu opinii GIS, mógł szybko zareagować. Ważna będzie również rola kuratora – wyjaśnił.

 

Powrót do  tradycyjnego nauczania

Minister już wcześniej zapowiadał, że ma nadzieję, że od września możliwy będzie powrót do tradycyjnej szkoły, tym bardziej, że chcą tego i uczniowie, i nauczyciele . Podziękował za wysiłek i szybkie dostosowanie się do warunków zdalnego nauczania.

Czytaj w LEX: Zdalne nauczanie i praca zdalna w placówce oświatowej w kontekście RODO  >

- Większość z nich nie używała ich wcześniej. Musieli więc nie tylko poznać narzędzia, ale też zastanowić się, w jaki sposób za pomocą tych narzędzi, tych programów, przekazywać wiedzę tak, aby z jednej strony nie było za dużo materiału, aby uczniowie byli w stanie wszystko pojąć, a z drugiej strony, aby ująć kwintesencję omawianych zagadnień. I tu pewnie, tak jak przy tradycyjnej formie nauczania – jedni nauczyciele osiągają lepsze wyniki, inni nieco słabsze. To w dużej mierze zależy od charakteru nauczyciela, od stopnia jego zaangażowania - mówił minister.  Dodał, że MEN przygotowuje się do powrotu we wrześniu do tradycyjnego nauczania, choć bierze pod uwagę, że może być to niemożliwe.

Czytaj w LEX: Finansowanie zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa >

 

Potrzebna dyskusja o płacach i podstawie programowej

MEN nie przesądza na razie, jak będzie wyglądać nauczanie w przyszłym roku - być może nadal będzie - przynajmniej częściowo - realizowane w formie zdalnej. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego musi ono zostać doregulowane - rekomendacje w tej sprawie trafią do ministra edukacji narodowej.

Czytaj w LEX: Przedłużanie kadencji dyrektora szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół - poradnik na przykładach >

Stanowisko Komisji Pedagogicznej przy ZNP wskazuje na cztery obszary, które wymagają regulacji, są to:

  • stworzenie jednolitego portalu edukacyjnego;
  • zmiany w podstawie programowej;
  • wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zdalnego kształcenia;
  • długość jednostki lekcyjnej.

 

Związkowcy proponują też, by resort edukacji, za pośrednictwem kuratorów oświaty, sprawdził, jak przebiegało zdalne kształcenie w każdym z województw i jakie występowały problemy. Bez tego nie ma szans na sprawdzenie choćby tego, ilu uczniów nie realizuje obowiązku szkolnego.
- Ponadto oczekujemy wydania przez ministra edukacji i zdrowia jednoznacznych decyzji, które obligowałyby dyrektorów szkół do respektowania zarządzeń i nakazów sanitarnych oraz przebadania nauczycieli na obecność koronawirusa przed nadchodzącym rokiem szkolnym mówił szef ZNP.

Zobacz nagranie ze szkolenia w LEX: Agresja w szkole – metody i podstawy prawne radzenia sobie z agresywną postawą uczniów  >