Egzamin ósmoklasisty, który pierwszy raz zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r., będzie obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy wybrany przez ucznia z dwóch, których uczy się w szkole. Z tych też przedmiotów przeprowadzono w grudniu egzaminy próbne. CKE zalecała, by szkoły przeprowadziły próbny egzamin w zbliżonych warunkach do tych, w jakich będzie przeprowadzony egzamin właściwy. Oceny arkuszy rozwiązanych przez uczniów dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań przygotowanych przez Centralną Komisje Egzaminacyjną.

Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 20 zadań. Połowa z nich to zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych. Odnosiły się one do zamieszczonych tekstów: fragmentu powieści "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza, fragmentu tekstu Jacka Wojtysiaka "Zdrowy rozsądek". W arkuszu były też dwa zadania otwarte. Uczniowie mieli napisać m.in. ogłoszenie dotyczące organizowanego w szkole spotkania z autorem książek o Henryku Sienkiewiczu. Musieli też napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów do wyboru (wypracowanie o charakterze argumentacyjnym lub wypracowanie o charakterze twórczym).

"Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów lektury obowiązkowej z bohaterem innego utworu literackiego. Spotkanie to będzie początkiem wspólnej przygody, która zmieni losy jednego z nich. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów" - tak brzmiał jeden z dwóch tematów do wyboru. "Chodzenie z głową w chmurach to nieodłączna cecha młodości. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy okres młodości wybranego bohatera lektury obowiązkowej oraz bohatera innego utworu literackiego to był tylko czas marzeń i beztroski. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów" - brzmiał drugi z tematów. (PAP/ms)