Uczniowie twierdzą, że egzamin był trudny, najwięcej problemów mieli z odpowiedziami na zadania otwarte. Właściwe odpowiedzi oficjalnie poznamy dopiero w połowie grudnia - zapowiada CKE.
- Najpierw trzeba uzgodnić klucz punktowania, sprawdzić go na próbie prac, nanieść poprawki do zaproponowanego przez autorów klucza, uzupełnić go o rozwiązania z prac uczniowskich i przesłać do komisji - mówi Lucyna Grabowska, kierownik wydziału matur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - Uczniowie są kreatywni, mogli wyjść poza zaproponowany klucz,trzeba będzie być może uwzględnić niestandardowe rozwiązania, jakie zastosowali.
- Ogólnie uczniowie mówią, że próbna matura była nieco trudniejsza niż ta, majowa - dodaje Grabowska. Trudności mogą wynikać, z tego, że część materiału nie była jeszcze w szkołach przerobiona. Z naszych paroletnich doświadczeń wynika jednak, że próba zawsze wypada słabiej niż matura majowa.
Propozycję zadań sporządził centralny zespół matematyków, są wśród nich nauczyciele akademiccy i egzaminatorzy okręgowi. Do matury próbnej zgłosiło się oficjalnie 95 procent uczniów, ok. 350 tysięcy w całej Polsce.
Matury próbne, tak jak prawdziwe, sprawdzane będą przez niezależnych egzaminatorów. Sprawdzone prace do szkół nie wrócą. - Nie jest prawdą, że zdający nie będzie wiedział, jakie błędy popełnił - podkreśla Irena Łaguna, dyrektor OKE w Gdańsku. - Egzaminatorzy, którzy są w każdej szkole, doskonale rozumieją, dlaczego np. za zadanie, w którym uczeń mógł zdobyć 4 pkt, dostał tylko 2. Znając kryteria oceniania, dokładnie wytłumaczą, co zrobiono nie tak - dodaje Łaguna.
Na stronie internetowej CKE opublikowany został arkusz próbnego egzaminu maturalnego z matematyki.
 

Źródło: Dziennik „Polska”, 3.11.2010 r.