Nowela rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, której projekt przekazano do konsultacji społecznych, ma poprawić warunki współpracy przedsiębiorców ze szkołami. Dookreśli m.in., jaką formę mają mieć zajęcia praktyczne organizowane przez pracodawców oraz jakie umiejętności mają na nich zdobyć uczniowie.

Zajęcia praktyczne u przedsiębiorców wkrótce na nowych zasadach>>

Po zmianach pracodawcy będą mieli większy wpływ na wybór kwalifikacji, które podczas nauki zdobędą młodzi pracownicy. Zyskają możliwość wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane, na zasadach określonych w umowie o praktyczną naukę zawodu. Łatwiejsze ma być także zdobycie dofinansowania do organizowanych przez pracodawców zajęć - rozporządzenie umożliwi zyskanie dopłaty do kształcenia ze środków zapewnianych przez organy prowadzące szkoły na refundowanie pracodawcom kosztów organizowania i realizowania praktycznej nauki zawodu.

Szef rzemieślników: dualny system kształcenia daje największą szansę na zatrudnienie>>