Czytaj: Sejm: Teraz komisje zajmą się budżetem na 2020 rok>>

Autopoprawka przewiduje, że od września będzie obowiązywać podniesiona kwota bazowa dla nauczycieli, która służy do wyliczenia wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Ma ona wynosić 3537,80 zł, czyli 200,45 zł więcej od kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. i uwzględniającej skutki podwyżek wprowadzonych w 2019 r.

W uzasadnieniu do autopoprawki napisano, że pieniądze na wrześniowe podwyżki będą finansowane ze zwiększonej o 100 mln zł subwencji oświatowej (są to pieniądze przesunięte z rezerwy celowej). Po podniesieniu subwencja ma wynosić 49 mld 835 mln 775 tys. zł.

Drugim źródłem finansowania będą oszczędności wynikające z różnicy między prognozowaną liczbą etatów a wynikającymi z Systemu Informacji Oświatowej danymi rzeczywistymi.

W autopoprawce znalazł się również zapis o zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej (m.in. szkoły prowadzone przez ministra kultury czy rolnictwa). Na ten cel ma być przeznaczone 104,8 mln zł.