Eksperci pracujący nad podstawą programową uwzględnili różnice programowe w podstawie programowej do chemii, fizyki, geografii, biologii w klasach VII-VIII dla tych uczniów, którzy we wcześniejszych latach uczyli się przyrody.
Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:
- I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;
- II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe.
Nowa podstawa kładzie duży nacisk na kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych i patriotycznych. "Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

Rada Języka Polskiego: podstawa programowa oderwana od rzeczywistości>>

Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie ekologią." - podkreśla MEN w uzasadnieniu. Za ważne punkty resort uznał także kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz edukację zdrowotną. Od siódmej klasy szkoły podstawowej wprowadzone zostanie także doradztwo zawodowe.
Ważna zmiana czeka nauczycieli języka polskiego - wraca lista lektur obowiązkowych dla uczniów każdego rocznika, a od klasy piątej szkoły podstawowej uczniowie będą mieli geografię, biologię, chemię i fizykę.

Lekcje biologii bez teorii ewolucji?>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów